Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τιµολογιακή πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. 2023


Τιµολογιακή πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. 2023

Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου

Εντός σχεδίου

Πάγιο ύδρευσης 48,00€ ανά εξάµηνο. Πάγιο αποχέτευσης 7,20€ ανά εξάµηνο. Εξάµηνη εκκαθάριση. Με ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 60m3 ανά εξάµηνο ήτοι 10m3 ανά µήνα

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

-Χρήση  αποχέτευσης 60% επί της αξίας ύδατος. 

 Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο για Οικιακούς χρήστες Ανατολικού Ολύµπου: 

 εξάµηνη εκκαθάριση µε δύο λογαριασµούς έναντι και 60 m3 δωρεάν 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα     61m3 -   85 m3  

0,2000  

2η κλίµακα     86m3 - 110m3  

0,2900 

3η κλίµακα   111m3 - 135m3  

0,3111 

4η κλίµακα   136m3 - 175m3 

0,3400 

5η κλίµακα   176m3  - 225m3  

0,3900 

6η κλίµακα               >226m3 

0,4500 

 

Εκτός σχεδίου 

Περιοχή: Αλέξανδρος (Λεπτοκαρυά) 

Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο, εξάµηνη εκκαθάριση, µε ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 50m3 ανά εξάµηνο

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο εκτός σχεδίου Αλέξανδρος: 

εξάµηνη εκκαθάριση µε δύο λογαριασµούς έναντι και 50m3 δωρεάν. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        51m3 -    75m3   

0,3700 

2η κλίµακα        76m3 - 100m3   

0,7800 

3η κλίµακα      101m3 - 125m3   

1,0000 

4η κλίµακα                125m3   

1,2500 

 

Περιοχή: Τοπόλιανη Γέροντας πάνω από Εθνική οδό (Λεπτοκαρυά) 

Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο, εξάµηνη εκκαθάριση, µε ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 50m3ανά εξάµηνο. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο εκτός σχεδίου Τοπόλιανη Γέροντας (πάνω από Εθνική οδό):  εξάµηνη εκκαθάριση µε δύο λογαριασµούς έναντι και 50m3 δωρεάν. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        51m3 -    75m3   

0,6000 

2η κλίµακα        76m3 - 100m3   

1,1500 

3η κλίµακα      101m3 - 125m3   

1,4000 

4η κλίµακα                125m3   

1,6500 

 

Περιοχή: Καρυές, Τοπόλιανη, βάλτος, Νεκροταφεία κάτω από εθνική Οδό (Λεπτοκαρυά) Πάγιο ύδρευσης 48€ ανά εξάµηνο, εξάµηνη εκκαθάριση, µε ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 50m3 ανά εξάµηνο. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο εκτός σχεδίου Καρυές, Τοπόλιανη, Νεκροταφεία (κάτω από Εθνική οδό): 

εξάµηνη εκκαθάριση µε δύο λογαριασµούς έναντι και 50m3 δωρεάν. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        51m3 -    75m3   

0,2000 

2η κλίµακα        76m3 - 110m3   

0,2900 

3η κλίµακα      111m3 - 135m3   

0,3111 

4η κλίµακα      136m3 - 175m3   

0,3400 

5η κλίµακα      176m3 - 225m3   

0,3900 

6η κλίµακα                226m3   

0,4500 

 

Τιµολόγιο Δηµοσίου (Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ):

 Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά. Πάγιο αποχέτευσης 7,20€ ανά εξάµηνο. 

Εξάµηνη εκκαθάριση. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

-Χρήση  αποχέτευσης 60% επί της αξίας ύδατος. 

 Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

(Τα σχολεία και οι εκκλησίες θα χρεώνονται µε το τιµολόγιο εντός σχεδίου.) Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο ∆ηµοσίου, Δήµοι,ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ: 

εξάµηνη εκκαθάριση µε δύο λογαριασµούς έναντι, χωρίς δωρεάν κυβικά νερού. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        1m3 -     50m3   

0,5500 

2η κλίµακα      51m3 -   100m3   

0,6000 

3η κλίµακα    101m3 -   150m3   

0,6500 

4η κλίµακα                151m3   

0,7000 

 

Εργοταξιακή παροχή

 Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά, εξάµηνη εκκαθάριση. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

( Η διάρκεια είναι έως δύο έτη.) 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο εργοταξιακής παροχής: 

εξάµηνη εκκαθάριση µε δύο λογαριασµούς έναντι, χωρίς δωρεάν κυβικά νερού. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        1m3 -     50m3   

0,7500 

2η κλίµακα      51m3 -   100m3   

1,0000 

3η κλίµακα    101m3 -   150m3   

1,2500 

4η κλίµακα                151m3   

1,5000 

 

Δηµοτική Ενότητα Λιτοχώρου 

Εντός σχεδίου 

 Πάγιο ύδρευσης 36,00€ ανά εξάµηνο. Πάγιο αποχέτευσης 7,20€ ανά εξάµηνο. Εξάµηνη εκκαθάριση. Με ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 60m3 ανά εξάµηνο ήτοι 10mανά µήνα.

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

-Χρήση αποχέτευσης 60% επί της αξίας ύδατος. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής:  

Τιµολόγιο για Οικιακούς χρήστες Λιτοχώρου (εντός σχεδίου):  

 εξάµηνη εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι και 60 m3 δωρεάν 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα     61m3 -   85 m3  

0,1500  

2η κλίµακα     86m3 - 110m3  

0,2900 

3η κλίµακα   111m3 - 135m3  

0,3111 

4η κλίµακα   136m3 - 175m3 

0,3400 

5η κλίµακα   176m3  - 225m3  

0,3900 

6η κλίµακα               >226m3 

0,4500 

 

Περιοχή: Εκτός σχεδίου Πλάκα, Γρίτσα, Ξηροκάµπι, Παλιούρι 

Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο, εξάµηνη εκκαθάριση, µε ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 50m3ανά εξάµηνο. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο εκτός σχεδίου Πλάκα, Γρίτσα, Ξηροκάµπι, Παλιούρι: 

 εξάµηνη εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι και 50m3 δωρεάν. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        51m3 -    75m3   

0,5000 

2η κλίµακα        76m3 - 100m3   

0,7500 

3η κλίµακα      101m3 - 125m3   

1,0000 

4η κλίµακα                125m3   

1,2500 

 

Τιµολόγιο Δηµοσίου (Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ):

 Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά. Πάγιο αποχέτευσης 7,20€ ανά εξάµηνο. 

Εξάµηνη εκκαθάριση. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

-Χρήση  αποχέτευσης 60% επί της αξίας ύδατος. 

 Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

(Τα σχολεία και οι εκκλησίες θα χρεώνονται µε το τιµολόγιο εντός σχεδίου.) Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο ∆ηµοσίου, ∆ήµοι,ΝΠ∆∆,ΝΠΙ∆: 

εξάµηνη εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι, χωρίς δωρεάν κυβικά νερού. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        1m3 -     50m3   

0,5500 

2η κλίµακα      51m3 -   100m3   

0,6000 

3η κλίµακα    101m3 -   150m3   

0,6500 

4η κλίµακα                151m3   

0,7000 

 

Εργοταξιακή παροχή

 Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά, εξάµηνη εκκαθάριση. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

( Η διάρκεια είναι έως δύο έτη.) 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο εργοταξιακής παροχής: 

εξάµηνη εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι, χωρίς δωρεάν κυβικά νερού. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        1m3 -     50m3   

0,7500 

2η κλίµακα      51m3 -   100m3   

1,0000 

3η κλίµακα    101m3 -   150m3   

1,2500 

4η κλίµακα                151m3   

1,5000 

 

Δημοτική Ενότητα Δίου

Εντός και Εκτός Σχεδίου για όλες τις Τοπικές Κοινότητες

-Πάγιο ύδρευσης 41,215€ ανά εξάµηνο. Πάγιο αποχέτευσης 7,20€ ανά εξάµηνο. 

 Ετήσια εκκαθάριση. Με ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 75m3 ανά εξάµηνο ήτοι 150m3/έτος

 Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης -Χρήση  αποχέτευσης 60% επί της αξίας ύδρευσης Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

∆ηµοτική Ενότητα ∆ίου: 

 ετήσια εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι και 150m3 δωρεάν κυβικά ετησίως 

Τιµή 

1η κλίµακα     151m3 -   170 m3  

0,2000 

2η κλίµακα     171m3 -   200 m3  

0,2900 

3η κλίµακα     221m3 -   270 m3  

0,3111 

4η κλίµακα     271m3 -   350 m3  

0,3400 

5η κλίµακα     351m3 -   450 m3  

0,3900 

6η κλίµακα               451m3 

0,4500 

 

Οικόπεδα (µε κτίσµα ή χωρίς) - στάβλοι για όλες τις κοινότητες της Δηµοτικής Ενότητας Δίου

-Πάγιο ύδρευσης 44,25€ ανά έτος, χωρίς δωρεάν κυβικά. Ετήσια εκκαθάριση. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Δηµοτική Ενότητα Δίου Σταύλοι Οικόπεδα: 

 ετήσια εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι, χωρίς δωρεάν κυβικά νερού. 

Τιµή 

1η κλίµακα      1m3  -    50 m3  

0,1000 

2η κλίµακα    51m3  -  100 m3 

0,1600 

3η κλίµακα  101m3  -  150 m3 

0,2200 

4η κλίµακα  151m3  -  200 m3 

0,2500 

5η κλίµακα  201m3  -  250 m3 

0,3200 

6η κλίµακα  251m3  -  300 m3 

0,4300 

7η κλίµακα  301m3  -  350 m3 

0,5300 

8η κλίµακα              351 m3 

0,6400 

 

Τιµολόγιο Δηµοσίου (Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ):

 Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά. Πάγιο αποχέτευσης 7,20€ ανά εξάµηνο. 

Ετήσια εκκαθάριση. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. 

-Χρήση  αποχέτευσης 60% επί της αξίας ύδατος. 

 Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

(Τα σχολεία και οι εκκλησίες θα χρεώνονται µε το τιµολόγιο εντός σχεδίου.) Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο Δηµοσίου, Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ: 

ετήσια εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι, χωρίς δωρεάν κυβικά νερού. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        1m3 -     50m3   

0,5500 

2η κλίµακα      51m3 -   100m3   

0,6000 

3η κλίµακα    101m3 -   150m3   

0,6500 

4η κλίµακα                151m3   

0,7000 

 

Εργοταξιακή παροχή

 Πάγιο ύδρευσης 60€ ανά εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά. Ετήσια εκκαθάριση. 

-Ειδικό τέλος άρθρο 11 Ν.1069/80,  80% επί της κατανάλωσης ύδατος. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

( Η διάρκεια είναι έως δύο έτη.) 

Η κλίµακα των κυβικών διαµορφώνεται ως εξής: 

Τιµολόγιο εργοταξιακής παροχής: 

ετήσια εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι, χωρίς δωρεάν κυβικά νερού. 

Τιµή ( /m3

1η κλίµακα        1m3 -     50m3   

0,7500 

2η κλίµακα      51m3 -   100m3   

1,0000 

3η κλίµακα    101m3 -   150m3   

1,2500 

4η κλίµακα                151m3   

1,5000 

 

 Άδεια σύνδεσης αποχέτευσης 

 

∆ηµοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύµπου και Λιτοχώρου: 

 

 

Άδεια Σύνδεσης Αποχέτευσης 

 

Μονοκατοικία (<50 τ.µ) 

150 € 

Μονοκατοικία (51 τ.µ - 75 τ.µ.) 

200 € 

Μονοκατοικία (76 τ.µ.-100τ.µ.) 

250 € 

Μονοκατοικία (101 τ.µ.-120τ.µ.) 

300 € 

Μονοκατοικία (121 τ.µ.-140τ.µ.) 

350 € 

Μονοκατοικία (141 τ.µ.-160τ.µ.) 

400 € 

Μονοκατοικία (>160τ.µ.) 

500 € 

∆ιαµερίσµατα: οµοίως ότι ισχύει για τις µονοκατοικίες 

 

Εστιατόρια-ταβέρνες-οβελιστήρια κλπ 

500 € 

Αναψυκτήριο - µπαρ - καφετέριες - open bar 

300 € 

Γραφεία (<50 τ.µ) 

100 € 

Γραφεία (>50 τ.µ) 

200 € 

Εµπορικά καταστήµατα - S/M (<50 τ.µ) 

150 € 

Εµπορικά καταστήµατα - S/M (>50 τ.µ - 130 τ.µ.) 

170 € 

Εµπορικά καταστήµατα - S/M (>130 τ.µ) Γυµναστήρια   

300 € 

Εργαστήρια - παρασκευαστήρια - φούρνοι ζαχαροπλαστεία κ.λ.π. 

500 € 

Πρατήρια καυσίµων - πλυντήρια - Πλυντήρια καθαριστήρια ρούχων 

800 € 

Ενοικιαζόµενα δωµάτια - δωµάτια ξενοδοχείου 

50 € 

Ενοικιαζόµενα studios (σήµα Ε.Ο.Τ.) 

50 € 

Ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα (σήµα Ε.Ο.Τ.) 

60 € 

ΝΠ∆∆, ∆ηµόσιο ,ΝΠΙ∆ 

500 € 

 Δηµοτική ενότητα Δίου:

 

Για άδεια σύνδεσης σε νέο (δηλαδή το οποίο θα κατασκευαστεί) φρεάτιο, 262€ πλέον ΦΠΑ για κάθε ακίνητο. 

Για άδεια σύνδεσης σε υπάρχον (δηλαδή το οποίο είναι κατασκευασμένο) φρεάτιο, 50€ πλέον ΦΠΑ για κάθε ακίνητο. 

 

 

Λοιπές χρεώσεις ύδρευσης για όλες τις Δηµοτικές Ενότητες 

∆ιακοπή Υδροδότησης 

100€ 

Ειδικό τέλος 80% επί της κατανάλωσης άρθρο 11 Ν.1069/80 

80% 

Μετατόπιση υδροµέτρου 

20€ 

Παροχή εντός σχεδίου 3/4'' 

230€ 

Παροχή εντός σχεδίου 1'' 

350€ 

Εργοταξιακή παροχή ισχύος έως 2 έτη 

200€ 

Παροχή εκτός σχεδίου ή ειδική παροχή ή παροχή πυρόσβεσης 

500€ 

Παροχή εκτός σχεδίου 

800€ 

Επανασύνδεση υδροµέτρου 

100€ 

Επανασύνδεση υδροµέτρου (λόγω χρέους) 

100€ 

Εγγύηση ενοικιαστή 

100€ 

Έλεγχος υδροµέτρου 

10€ 

 

 Πρόστιµα ύδρευσης για όλες τις Δηµοτικές Ενότητες 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΛΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 

Κλοπή νερού Εντός σχεδίου. 

500€ 

Κλοπή νερού Εκτός Σχεδίου 

1.000€ 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

(µε κριτήριο την διάρκεια της αδήλωτης υδροδότησης) 

 

διάρκεια από     1   έως     5 έτη 

 

   500€ 

διάρκεια από     5   έως    10 έτη                                                                 

 

1000€ 

διάρκεια από   10   έως    15 έτη                                                     

 

1500€ 

διάρκεια από   15   έως    20 έτη                               

 

2000€ 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Χρήση εργοταξιακής παροχής 

500€ 

Παρέµβαση σε υδρόµετρο   

(σύνδεση ανάποδα, αφαίρεση υδροµέτρου) 

500€ 

Κάλυψη υδροµέτρου (π.χ. µε µπάζα) 

300€ 

Χρήση πιεστικού απ' ευθείας στο δίκτυο 

500€ 

Σύνδεση µε άλλη πηγή υδροδότησης (Γεώτρηση) 

500€ 

Παραβίαση κλειστής παροχής 

300€ 

Αυθαίρετη αλλαγή υδροµέτρου ,χωρίς να προηγηθεί εκκαθαριστικός λογαριασµός. 

Χρέωση της κατανάλωσης των τριών 

τελευταίων ετών 

(Στην περίπτωση που δεν υπάρχει   καταγεγραµµένη κατανάλωση θα χρεώνεται   συγκριτικά και  αναλογικά κατ' εκτίµηση)  και πρόστιµο 500€ 

Κλειδωµένα υδρόµετρα (Εντός σχεδίου Οικίες) 

 

1η Μέτρηση                                                       

   100€ 

2η Μέτρηση                                                                 

200€ 

3η Μέτρηση                                                     

400€ 

Μετά την τρίτη φορά οριστική διακοπή υδροδότησης                               

 

Κλειδωµένα υδρόµετρα (Εκτός σχεδίου Οικίες) 

 

1η Μέτρηση                                                       

   150€ 

2η Μέτρηση                                                                 

300€ 

3η Μέτρηση                                                     

600€ 

Μετά την τρίτη φορά οριστική διακοπή υδροδότησης                               

 

Κλειδωµένα υδρόµετρα (Επιχειρήσεις) 

 

1η Μέτρηση                                                       

   200€ 

2η Μέτρηση                                                                 

400€ 

3η Μέτρηση                                                     

800€ 

Μετά την τρίτη φορά οριστική διακοπή υδροδότησης                               

 

Πρόστιµα Αποχέτευσης για όλες τις Δηµοτικές Ενότητες 

Σύνδεση του βόθρου σε δίκτυο αποχέτευσης 

1500€ 

Μη σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης 

500€ 

Σύνδεση όµβριων µε δίκτυο αποχέτευσης 

500€ 

Έµφραξη δικτύου όµβριων 

500€ 

Μη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη 

1500€ 

Σύνδεση ακινήτου χωρίς να τηρηθούν οι νόµιµες διαδικασίες  (ανά διακριτό χώρο) 

500€ 

 

Λοιπές ρυθµίσεις 

Επιβάρυνση µε τη λήξη του λογαριασµού Μηνιαίως 

0,50% 

Αποστολή του λογαριασµού µόνο σε ηλεκτρονική µορφή  έκπτωση ανά λογαριασµό . 

0,50€ 

∆ωρεάν χρόνος µετά τη λήξη του Λογαριασµού, χωρίς προσαυξήσεις. 

               30 ηµέρες 

 

Ειδικά Τιµολόγια για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του Δήµου για το έτος 2023 και εφεξής: 

Ειδικό τιµολόγιο Νεφροπαθών και ατόµων µε  αναπηρία µε ποσοστό άνω του 80%: 

Στους νεφροπαθείς και σε όσους έχουν αναπηρία 80% και άνω, παρέχεται έκπτωση 50% για τα πρώτα 100m3/εξάµηνο (πέραν της ελάχιστης κατανάλωσης 60m3) .

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά: 

Νεφροπαθείς 

  1. Βεβαίωση µονίµου κατοίκου και  Ε1 
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας 
  4. Βεβαίωση Νοσοκοµείου (∆ελτίο Ασθενή) 
  5. Τελευταίος λογαριασµός ύδρευσης 

Άτοµα µε  αναπηρία άνω του 80% 

  1. Βεβαίωση µονίµου κατοίκου και  Ε1 
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας 
  4. Τελευταίος λογαριασµός ύδρευσης 
  5. Βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ 

 

Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.